U prostorijama Gradskog kotara Spinut 23.12.2015. održana je konstituirajuća sjednica
Vijeća za prevenciju kriminaliteta GK Spinut.
 

VijeeZaPK


U novoformirano Vijeće izabrani su: građani Spinuta Lukša Regjo i Dalibor Musap, komunalni redar Đurđica Milavić, kotarski kontakt policajac Ante Jurić Kačunić, predstavnici škola Fadila Zoranić (pedagog OŠ Spinut), Slavica Sumić (logoped OŠ Marjan), Andrea Jašić (mag. educ. hrvatskog jezika i književnosti i mag.educ. filozofije – Elektrotehnička škola), Martina Mršić (psiholog – Komercijalno trgovačka škola), Sonja Vedrana Runjić (psiholog – Prva gimnazija) te Andrija Čaljkušić (predsjednik Vijeća Gradskog kotara Spinut), koji je izabran za predsjednika Vijeća za prevenciju kriminaliteta.

U ime PU SD sjednici su prisustvovali policijski službenici Jasmin Hasukić i Goran Pfeifer, koji su govorili o iskustvima rada Vijeća u drugim sredinama kao i zadaćama Vijeća.