Vijeće gradskog kotara Spinut

 

na 17. sjednici održanoj 15.02.2017. izradilo je

 

Izvještaj o radu za 2016. godinu te

Program rada za 2017. godinu.

 

 

Izvješće i Program rada bit će poslan Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Odsjeku za mjesnu samoupravu te objavljen na oglasnoj ploči, web i Facebook stranici Gradskog kotara Spinut.

 

vijeće GK Spinut