Obavijest predstavnicima suvlasnika

 

Molimo predstavnike suvlasnika stambenih zgrada i korisnike poslovnih prostora neka provjere stanje opreme u svojim prostorima; dostatan broj raspoloživih lopata i vreća sipine.

 

Naputak Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Odsjek za zaštitu i spašavanje:

 

 Mjere1Mjere2

 

Pravila postupanja u navedenim situacijama regulirana su člancima 82.-87. Odluke o komunalnom redu Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", br. 11/2011.).

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

 

Članak 82.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade odgovorni su vlasnici zgrada. odnosno vlasnici i korisnici stanova le poslovnih prostorija.

 

Članak 83.

Za uklanjanje snijega i leda s krovova zgrada i objekata odgovorni su vlasnici, odnosno fizička i pravna osoba koja održava zgradu.

 

Članak 84.

Za uklanjanje snijega i leda s kolodvora, javnih parkirališta, tržnica na malo, športskih objekata i sličnih prostora odgovorna je fizička i pravna osoba koja upravlja tim površinama, odnosno koja obavlja poslovnu
djelatnost.

 

Članak 85.

Za uklanjanje snijega i leda uz kioske, pokretne naprave i druge predmete na javnim površinama postavljene temeljem odobrenja nadležnog tijela odgovorne su fizičke i pravne osobe nositelji zakupa, odnosno korisnici odobrenja za korištenje.

 

Članak 86.

Organizaciju, normative, prioritete j druga pitanja od interesa za uklanjanje snijega i leda s javnih površina, kao i sanaciju površina nakon toga utvrduje Gradonačelnik na prijedlog nadležnog tijela za ceste i promet. 

 

Članak 87.

Fizičke i pravne osobe nositelji obveze čišćenja snijega i leda, kao i sanacije površina nakon toga odgovaraju za svu nastalu štetu zbog onečišćenja, odnosno nedoyođenja tih površina u prvobitno stanje.


Dokument možete dohvatiti na poveznici ili uzeti kod tajnika GK Spinut, Matoševa 29.

 

Vaše vijeće GK Spinut