Grad Split, Javne službe i vijeće GK Spinut

 

pozivaju vas na

Jobova1

 

Vježbu gašenja požara, evakuacije i

spašavanja na visokim objektima

 

 

koja će se održati

 

 

dana 23.11.2017. (četvrtak) u 15:30

u Jobovoj 1 

 

 

Naslovnica i sadržaj vježbe

Elaborat vježbe