Vijeće gradskog kotara Spinut poziva građane Spinuta na "Sastanak za Program rada za 2018. godinu" koji će se održati u prostorima kotara 5. veljače 2018. (ponedjeljak) s početkom u 17:30 sati.

 

Na sastanku ćete poslušati druge i dati svoje prijedloge za Plan društvenih aktivnosti i Plan manjih komunalnih zahvata te popuniti papirnatu anketu (ponesite kemijsku olovku).


Uslijed ograničenog vremena sastanka, molimo, pripremite konkretne prijedloge i/ili ih pošaljite na email vijeća vijecegkspinut@gmail.com ili na adresu GK Spinut, Matoševa 29, 21000 Split.

 

Elektroničku anketu moguće je popuniti na poveznici

 

Vaše vijeće GK Spinut
www.zaspinut.com