Konstituirajuća sjednica saziva vijeća Gradskog kotara Spinut u mandatu 2018-2020. godine.

održat će se 17.7.2018 (utorak) u 19:00 sati.

 

Rezultat izbora za vijeće GK Spinut održanih 16.7.2018. možete naći na poveznici na stranicama Grada Splita.

 

Temeljem rezultata izbora pozive na sjednicu vijeća dobili su sljedeći kandidati:

- Andrija Čaljkušić, Stjepan Merčep i Enco Kovačević (HDZ)

- Maja Negovanović, Željko Krnić i Trišnja Pejić (SDP i NL)

- Zoran Sambol (Grupa birača) 

 

Vijećnicima želimo dobru suradnju za boljitak građana Spinuta, nastavak rada na postojećim i organizaciju novih projekata i aktivnosti.